whatsapp
whatsapp
reserveren

algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO “SHORTSTAY GOUDA”

Studio “Short Stay Gouda” hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze studio’s.

 1. 1Algemeen

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Studio “Short Stay Gouda”, Fluwelensingel 53, 2806 CC  Gouda.

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

 1. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 2. Huurders dienen een vaste woon -of verblijfplaats te hebben.
 3. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 4. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Studio “Short Stay Gouda” zijn voor rekening van de gast(en).
 5. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 6. Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 7. De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Studio “Short Stay Gouda” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 8. De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 9. Gasten van Studio “Short Stay Gouda” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 10. Dino Alfons is de eigenaar en beheerder van Studio “Short Stay Gouda”, verder aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen

2.Reservering en bevestiging

 1. Voor het reserveren van een verblijf in Studio “Short Stay Gouda” worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 2. De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk en per e-mail worden aangegaan.
 3. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Studio “Short Stay Gouda” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief.
 4. Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Betaling particulieren
 2. De verblijfskosten in Studio “Short Stay Gouda” dienen bij aankomst contant, per pin of bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
 3. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken. Bij een reservering vanaf 7 dagen en langer, kan de eigenaar een aanbetaling vragen van 50% van de overeengekomen huurprijs.

De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.

 

 1. Betaling zakelijk
 2. De verblijfskosten in Studio “Short Stay Gouda” dienen bij aankomst contant, of per pin te worden voldaan. In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen wel binnen 14 dagen voldaan te zijn.

5 . Annulering en no show (niet komen zonder annulering)

 1. Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 2. Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
 3. Deze vergoeding bestaat uit:
 1. Tot twee weken voor ingangsdatum van de huur is de annulering kosteloos.
 2. Bij annulering binnen 2 weken voor ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
 3. Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 75% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
 4. Bij annulering en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.

Het bij punt 2, 3 en 4 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer: NL09ABNA 0490760937 ten name van
D. Alfons. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen.

Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar.

 1. Sleutel (Tapkey)

Als gast ontvangt u digitaal een sleutel. De code wordt bij vertrek ingetrokken. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de studio.